Skip to main content

KontakteInformačná povinnosť predávajúceho v zmysle § 4 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode:

Obchodné meno: ONETEK group s.r.o.
Sídlo: Obchodná 559/37, 81106 Bratislava –mestská časť Staré Mesto
IČO: 48311022
DIČ: 2120136304
IČ DPH: SK2120136304
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 106671/B
e-mailový kontakt: onetekgroupsro@gmail.com
telefonický kontakt: +42 191 5169266

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Die Onetek-Gruppe ist auf den Verkauf von Keramikfliesen spezialisiert.
Wir setzen uns dafür ein, Ihnen schöne und qualitativ hochwertige Fliesen für Ihr Zuhause oder Ihr Büro zu liefern
Rückruf Service
+
Rufen Sie an!